Lekar i skogen

13-10-21

 Start

VAD HAR DU I HANDEN?

En stor ring, alla har händerna på ryggen. Ledaren går runt och lägger ett naturföremål i var och ens hand. Försök ha olika föremål för var och en.
Deltagarna skall sedan en och en tala om för sina kamrater hur det känns som han/hon har i handen. Gruppen skall försöka gissa vad det är. Därefter visas föremålet.

Kommentar
En känselövning som passar alla åldrar. En lek där alla någon gång får vara i centrum, bra för blyga och tillbakadragna barn och vuxna. Man får använda känsel och fantasi och försöka uttrycka sig så att andra förstår.

UPPMÄRKSAMHETSSTIG

Gå enskilt i en snitslad bana utefter vilken det finns olika föremål som ej hör hemma i naturen. Vid målet skall eleven försöka minnas vad de sett.

REBUSLEKEN

Barnen får till uppgift att hämta tre föremål var. Ett som är hårt, ett som är mjukt och ett som de tycker är vackert. Var och en får berätta vad de hittat.

Kommentar
Prata om färger och former. Hur känns föremålet? Luktar det något. Hur smakar det? Smaka med urskiljning!
Med större barn kan man variera leken genom att de får hämta föremål vars begynnelsebokstav blir ett angivet ord, expv sitt eget namn. Passande lek under en förflyttningssträck.

PLÅSTERKULL

En utses till jägare och försöker kulla de andra. När han kullat en person på t ex ena knäet måste personen hålla en hand för "såret". Efter andra kullningen gör man likadant med andra handen. Efter tredje kullningen är man utslagen.

KOM OCH HJÄLP

Alla rör sig fritt på ett begränsat område med ett föremål som balanseras på huvudet. Om det faller av är man "frusen" till dess att en kamrat har lyckats lyckats lägga tillbaka det på den frusnes huvud utan att tappa sitt egna föremål.

GAMMELGÄDDAN

"Gammelgäddan" står i mitten och runt omkring i sina bon står deltagarna uppdelade i grupper med fisknamn. "Gammelgäddan" ropar t ex: "Alla abborrar ut och simma, alla torskar ut och simma" osv tills alla är ute ur sina bon. Plötsligt ropar han "gäddan kommer", då springer gäddan och försöker kulla så många fiskar som möjligt innan de hinner in i sina bon igen. De som blir kullade får nästa gång hjälpa "gäddan". Den sist kullade blir gädda nästa gång.

NORSK GÖMME
Som kurragömma, fast baklänges!

Man utser en som ska gömma sig, sedan blundar alla andra och räknar till 100. När de räknat klart börjar var och en gå mot den plats där de tror kompisen har gömt sig. Det är förbjudet att prata, alla ska vara helt tysta! När man hittat den som gömt sig så gömmer man sig själv bredvid och säger inte ett knyst. Leken är slut när alla har gömt sig bredvid den som gömde sig. Den som hittade den som gömde sig sist får börja att gömma sig
nästa gång
 

MYGGOR

Var och en har tre klädnypor och de ska försöka att sätta dem på de andras kläder. Man får även ta bort klädnypor som andra har satt på en själv och sätta på andra. Vinnare är den som har minst klädnypor på sig eller i handen när leken avblåses

KATTEN JAGAR SIN SVANS

8-15 st ställer sig bakom varandra med armarna runt midjan på den som står framför. Den siste(svansen) har ett snöre nedstoppat i byxorna sen gäller det för katten att få tag i sin svans.

AMBULANSKULL

Den som blir kullad ligger ned på rygg. 4 st kamrater räddar den "skadade" genom att leka ambulans och bära iväg kompisen till sjukhuset, (en förutbestämd plats) där den sjuke genast blir frisk och kan deltaga i leken igen.
De fyra som är ambulans får ej bli kullade. Här gäller det att ställa upp för varandra.

MYRORNA

Barnen leker att dom är myror och kryper omkring som dom själva vill. Det börjar regna, då kryper myrorna ihop och gömmer huvudet, drar in armar och ben under sig. Ett stort löv faller ner och” gömmer” en myra. Nu slutar det att regna. Myrorna sticker fram sina huvuden och ser sig omkring.

Vem har det stora lövet fallit på´?

DEN BLINDA KOLMASKEN:
( för 6 år och äldre )

Hela gruppen ställer upp sig på ett led bakom varandra. Lägger händerna på framförvarandes axlar. Alla förutom förste man har ögonbindlar. Gruppen går i lugn takt i naturen, på plan
mark, uppför, utför och så vidare

KRYPA MELLAN BENEN

Det här är också en lek som man kan ha som stafett. Man ställer upp deltagarna i två led.
Cirka två meter mellan leden med benen isär som en tunnel. Meningen är nu att den förste ska krypa mellan benen och ställa sig sist i ledet. Sedan är det nästas tur och så vidare.

När "försten" åter är först har laget vunnit.

                                                ALLA EKORRAR BYTER BO

Alla deltagarna utom en ställer sig vid ett varsitt träd, märk gärna träden med ett band.
Lekledaren ropar:
Alla ekorrar byter bo! Det gäller nu för alla att springa till ett annat bo (träd). Den som från början blev utan bo ska givetvis också springa.
Den som blir utan, får stå och heja på de andra.
Lekledaren tar bort ett bo vartefter som deltagarna åker ut.
Leken fortsätter tills det bara finns en ekorre kvar.

Nytt 090125

Får lilla råttan komma ut?

Alla utom katten bildar en ring. Katten går runt och knackat alla  i tur och ordning i ryggen och frågar: Får lilla råttan komma ut? Antingen kan man svar nej, men då måste man hitta på ett skäl, t ex att råttan äter lunch eller ska gå till skolan. Eller också svarar man ja och springer - in i ringen eller runt den - med katten efter. Ringen hjälper råttan genom att sänka och höja armarna. Om råttan lyckas rädda sig tillbaka utan att bli tagen får katten fortsätta att knacka. Annars får råttan bli katt.

Är Mulle hemma?

Alla står i ring utom en som går utanför och knackar på vilken rygg han vill och frågar: Är Mulle hemma? Antingen svarar man nej och står kvar eller så svarar man ja och springer runt ringen åt ena hållet, medan den som knackade springer andra hållet. När man möts måste man ta varann i hand och hälsa "kollikock", som är Mulles speciella hälsningsrop. Sen gäller det att hinna först till det tomma hålet i ringen. den som blir sist får fortsätta knacka.

Reseleken

Passar bäst i en skogsbacke där det finns lite träd och stenar på lagom avstånd från varann.

Alla deltagare utom en väljer sig en friplats, t ex, ett träd. Varje friplats får namn efter en plats eller land som alla känner till. Den som inte har någon friplats blir resenär och frågar en av de andra: Vart ska jag resa? Den tilltalade svarar med två friplatser, t ex: mellan Stockholm och Köpen hamn. Då ska de två som står på de friplatserna skynda sig att byta plats. För resenären gäller det att hinna före och ta en av platserna medan de är tomma. Den som blit utan friplats blir resenär nästa gång.

Skattjakt

Att leta rätt på olika saker är en lek som man kan variera på olika sätt och anpassa efter plats, årstid och deltagarnas ålder. Riktigt små barn kan man be hämta en en kotte, en sten eller ett blad.
När de blir större kan man be om flera saker på samma gång t ex ett eklöv, två granbarr, en tallkotte och en blåsippa.
Eller en röd , en grön och en blå sak.
Eller en hård , en rund , en lång och en vacker sak.
Bar som kan läsa kan man be leta efter saker som börjar på en viss bokstav, kanske tom bilda ett ord av olika saker.

                            Start | Lekar i skogen | Allemansrätten sid 1 | Allemansrätten sid 2 | Mer aktiviteter för Skogen

 Webbplatsen uppdaterades 13-10-21