Vill du lära dig mer?

13-10-22

Start

Aktiviteter ute och inne

Favoriter

Intressen

I skog och mark

Lilla Anna-sagor

Matematiktips

Mer om mig

Mineral och
 fossil


Mer om bergarter,  mineral och fossil

Mungymnastik

Rim och ramsor

Sagor

Sånger

Vill du lära dig mer?

Övriga aktiviteter

I förskolans läroplan, står det att förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande.
Att upptäcka och lära sig nya saker hör barndomen till. Nu för tiden är ju också vi vuxna involverade i det livslånga lärandet som förespråkas och vem är väl inte nyfiken och vill lära sig? Jag för min del lär hela tiden och det jag undrar om slår jag upp i NE eller googlar efter. Här har jag samlat ihop ett antal länkar med vetande om och i olika ämnen. Håll till godo!

På Nordens Arks hemsida kan man också läsa om olika hotade djur.
Nordens Ark

Om olika djur kan man läsa på Kolmårdens hemsida.
Kolmården

Hos Unga Fakta finns information om dinosaurier fossiler, dinosauriepyssel och fler dinolänkar.
Dinosaurier

BBC har en engelskspråkig sida där
 man kan läsa om  bl.a. tv-serien
Dinosauriernas tid

Om väder och vind hittar du fakta hos
 
SMHI

 

Experimentera med drakarna Berta
och Gilbert. Böckerna finns hos
Draknet.

Hos Nationellt resurscentrum för biologi
och  bioteknik finns det
 läromedel om biologisk mångfald.
Myller av liv

Se även bioresurs egna tips

Om arkeologi och fornlämningar
 i Sverige och utomlands.

Fokus Arkeologi

Visste du att det finns 39 olika sorters humlor?
Du kan läsa om dem på artdatabanken.
Humlasidan

Om blommor, växter och träd kan man läsa på Naturhistoriska Riksmuseets sida
Den virtuella floran

Många barn tycker det är obehagligt
 med småkryp. Hjälpen mot det är kanske
 mer kunskap om dem.
Småkryp

Naturvetenskapliga fenomen finns runt i kring oss i vår vardag. Här kan du läsa om några av dem.
Fysikaliska  leksaker

Testa dina geografiska kunskaper här:
Geografispelet

Ett flertal svenska länkar om astronomi
 finns här:
Astronomi
Och här är en engelskspråkig länksida
om samma ämne:
EAAE Hot Links

Hos tidningen Illustrerad Vetenskap kan
 man söka efter många olika slags tidnings- artiklar skrivna (om man registrerar sig) sedan början på år 2000.
 

Skulle ni vilja besöka en gruva? Eller ett
museum med geologisk inriktning? Här finns en lista var du kan hitta dem.
Mineralmuseer och besöksgruvor

 Hos Nationellt Centrum för Matematikutbildning
  finns det mattebroschyrer för olika åldrar att ladda ned. Det finns tre häften. (Kräver Acrobat Reader).
 
Barn och matematik

Stockholms Universitet har en sida om geologi där man kan lära sig om Sveriges geologi, bergarter och mineraler, plattektonik, vulkaner mm.
Geologi för skolan

Naturvetenskap är ett hett ämne runt om i olika förskolor, i tidningen
 Förskolan fanns en länk till Nationellt resurscentrum för fysik om olika experiment:
Snacks

Om världens farligaste djur kan du läsa mer om här:
Farligaste djuren.

Start | Mer om mig | Aktiviteter inne och ute | Favoritlänkar | Intressen | Lilla Annasagor | Mineral och fossil | Rim och ramsor | S a g o r | S å n g e r | Vill du lära dig mer? | Övriga aktiviteter | Matematiktips | Lpfö98 rev 2011 upplaga 2.pdf | Utbildningsdep. promemoria ang läroplan.pdf

Webbplatsen uppdaterades 13-10-22