Innelekar

13-10-21

Start

 

 

STRUMPSTAFETT

DEN HÄR LEKEN HAR VI LEKT FLERA GÅNGER I MIN GRUPP.

DELA GRUPPEN I ETT ANTAL LAG BEROENDE PÅ HUR MÅNGA NI ÄR. VI HAR HAFT 2 LAG MED TIO BARN OCH DET FUNGERAR BRA. ALLA TAR AV SIG STRUMPORNA OCH LÄGGER DEM I EN GEMENSAM HÖG.

SEN GÄLLER DET FÖR DE BÅDA LAGEN ATT SPRINGA TILL STRUMPHÖGEN, LETA EFTER SINA STRUMPOR, TA PÅ SIG DEM OCH SPRINGA TILLBAKA. DÅ ÄR DET DAGS FÖR NÄSTA.
EN ROLIG LAGLEK SOM SAMTIDIGT TRÄNAR BARNEN ATT KLÄ PÅ SIG SJÄLVA.

PRÖVA OCKSÅ MED VANTAR ELLER SKOR.

Kims leK

Fem-tio olika föremål läggs fram och barnen får titta en liten stund på dem och säga gemensamt vad det är. Ett barn får sedan blunda och man tar bort något. När barnet tittar ska det säga vad som fattas.
 

ALLA EKORRAR BYTER BO

URSPRUNGLIGEN EN UTELEK MEN FUNGERAR BRA INNE OM MAN HAR STORA YTOR ATT LEKA PÅ.

INNE ANVÄNDER MAN ROCKRINGAR TILL BO, ALLA STÄLLER SIG I SINA BON.  LEKLEDAREN ROPAR:
ALLA EKORRAR BYTER BO!
DET GÄLLER NU FÖR ALLA ATT SPRINGA TILL ETT ANNAT BO (OCH LEKLEDAREN TAR BORT ETT BO VARTEFTER).
DEN SOM BLIR UTAN ÅKER UT OCH FÅR STÅ OCH HEJA PÅ DE ANDRA. LEKEN FORTSÄTTER TILLS DET BARA FINNS EN EKORRE OCH ETT BO KVAR.

ÄR MAN I SKOGEN ANVÄNDER MAN MÄRKTA TRÄD SOM BON.

                   Gömma nyckel

Göm ett föremål INNE. Låt barnen leta och samtidigt fråga: "Fågel, fisk eller mittemellan." När någon närmar sig gömstället, säger gömmaren " det bränns." När letarna avlägsnar sig säger gömmaren: "Nu kallnar det"

 Ett skepp kommer lastat

Välj en bokstav! Vi gör det lätt och börjar med A. Den som börjar säger: Ett skepp kommer lastat med ananas. Näste man säger då: Ett skepp kommer lastat med ananas och apelsiner. Leken fortsätter med att näste man säger: Ett skepp kommer lastat med ananas, apelsiner och apor. Så fortsätter man tills orden på A tar slut. Eller då man inte kommer ihåg vad alla har sagt. Då åker man ut.

            Draken och skatten

Ett barn utses till att vara den fruktansvärda draken som ligger i mitten av en ring och vaktar sin skatt. Draken somnar och då ska någon ljudlöst smyga fram och ta skatten. Om draken hör något, vaknar han, sprutar eld och ryter.
Det barn som tagit skatten ska, utan att märkas smyga tillbaka till sin plats. Om det lyckas blir skattjuven den nya draken

             Killevippen

Räkneramsa:
Killevippen satt på taket
Killevippen ramla ner
Snipp snapp snut
Nu går du ut

Ungefär 12 russin läggs på ett papper på golvet. Alla sätter sig i ring runt pappret. Någon läser ramsan för att få fram vem som först ska gå ut ur rummet. Den som sitter till höger om den som gått ut pekar på ett russin. Det russinet är då "killevippen". Den som gått ut kallas tillbaka och får plocka till sig russin tills det russin som är "killevippen" blir taget. Alla ropar då "Killevippen".Den som pekat får nu gå in i det andra rummet. Barnet som just tagit russin pekar ut vilket russin som ska vara "killevippen" nästa gång.

            Fruktsallad

Sätt barnen på stolar i en ring. Ett barn står i mitten. Han pekar på var och en och säger en frukt. Om man bestämmer sig för äpple, päron och plommon, blir först en person äpple, nästa päron och den tredje plommon. Sedan börjar man om igen tills alla är en frukt, även den i mitten. För att vara säker på att alla minns vilken frukt de är, ber den i mitten alla "äpplen" resa sig osv. Om den i mitten sedan ropar äpplen ska alla "äpplen" byta plats med varandra. Den som blir utan stol hamnar i mitten och ropar ut en fruktsort nästa gång. Den i mitten kan även ropa "fruktsallad", då måste alla byta plats samtidigt.

fÖR ATT FÖRENKLA FÖR DE YNGRE BARNEN KAN man GE DEM EN BILD PÅ RESPEKTIVE FRUKT, DÅ ÄR DET ENKLARE ATT KOMMA IHÅG VAD MAN ÄR.

                                                  Hela havet stormar

Ena väggen i ett rum är styrbord, en babord, en fören och en aktern. Barnen är på skeppet, det vill säga golvet. En utses till kapten. När kaptenen ropar "Babord!" gäller det att springa till den väggen som är babord. Den som kommer sist fram åker ut. När kaptenen ropar "Styrbord!" ska alla springa till styrbords- väggen och så vidare. Om kaptenen ropar "Bommen går!" ska alla kasta sig ned på golvet. Den som kastar sig ned sist åker ut. Om kaptenen ropar "Elden är lös!" gäller det att springa ut ur rummet. Så här fortsätter man tills bara en person är kvar. Han eller hon får vara kapten i nästa omgång.

Den här leken går utmärkt att leka utomhus också. Låt fantasin bestämma vad som ska vara styrbord, babord, för och akter.

             Bulleribock

Ställ dig bakom en kamrat, knackar honom i ryggen och säg:
"Bulleri, bulleri bock hur många horn står opp?"
Samtidigt  sätter du nu några fingrar i ryggen, till exempel två.
Om din kompis gissar på tre, svarar du:
"Tre du sa, två  det va, Bulleri, bulleri, bock!"
Om han istället gissar på två, svarar du:
"Två du sa, två det va, Bulleri, bulleri, bock!"

           Spårhunden

Lägg ut en bana med en massa intressanta saker. Låt alla barn få lappar där sakerna är avbildade. Låt dem sedan gå banan och leta efter sakerna. Förskolan är full av saker du kan använda dig av. Bilar, lego, klossar, pennor, dockor mm.

Djurleken

Alla utom en sätter sig i en ring. En lägger sig i mitten av ringen och säger namnet på ett djur. Sedan ska någon av dem som sitter i ringen härma ett sådant djur. Den i mitten ska då försöka lista ut vem det är som härmar.

FARFARS KALSONGER

Alla sätter sig i en ring, en person sitter i mitten och ser någon i ringen djupt i ögonen och frågar t.ex.:
 - Vad hade du på huvudet när du gick till skolan i morse?
Svaret på alla frågor som ställs i den här leken är FARFARS KALSONGER och man får inte skratta när man säger det! Kan du inte låta bli att skratta, blir det du som får sitta i mitten och fråga.

EN ANNAN VARIANT: SKRATTAR MAN SÅ FÅR MAN LÄMNA EN PANT. MAN KAN  I FÖRVÄG BESTÄMMA DET ANTAL PANTER SOM SKA SAMLAS IN. AVSLUTNING: FÖR ATT FÅ TILLBAKA SIN PANT MÅSTE MAN GÖRA NÅGOT SOM DE ANDRA BESTÄMMER.
 

SNÖRSTAFETT

Du behöver långt rep/snöre per lag. Dela upp i lag. Ställ deltagarna bredvid varandra i en rad per lag. Förste man får snöret och börjar trä det genom sina kläder från ena ärmen till andra byxbenet. Näste man tar över och fortsätter trä snöret nerifrån och upp genom sina kläder. Så fortsätter man till alla hänger ihop. Det lag som först hänger ihop vinner förstås.

Sätta svansen på grisen

 Förbered leken genom att rita en stor gris på ett stort papper, t ex baksidan av en plansch. Fäst pappret på en vägg eller en dörr.

Deltagarna ställer sig på led och förste man får en krita i handen och en bindel för ögonen. Han/hon ska nu gå fram till grisen och försöka rita dit grisknorren på rätt ställe. Den som ritar närmast vinner.

Vill du hellre sätta svansen på molly mus kan du skriva ut bilder härifrån

Slå en sexa och ät!                   fÖR DE ÄLDRE BARNEN

     FÖR DEN HÄR LEKEN  behöver MAN:

  • gaffel och  Kniv
  •  EN chokladkaka inslagen i papper med snöre
  •  TVÅ tärningar
  •   EN jacka, halsduk, mössa, tjocka handskaR

Lägg kläderna, chokladpaketet och besticken på golvet och sätt er i en ring runt
om. Turas om att slå tärningen. Den som slår en sexa ska:

1. Dra på sig mössan, halsduken, handskarna och jackan.
2. Ta sig in i paketet och äta så mycket choklad som möjligt med hjälp av kniven
och gaffeln tills nästa slår en sexa. Då gäller det att snabbt få av sig ytterkläderna
och packa in chokladkakan igen.

Tärningen fortsätter under tiden gå runt i ringen till någon annan slår en sexa.
Den personen följer då punkterna 1 och 2 ovan...

TRUMMAN

ETT FÖREMÅL PRESENTERAS FÖR ALLA BARNEN. BARN ETT GÅR UT UR RUMMET OCH BARN TVÅ FÅR GÖMMA FÖREMÅLET NÅGONSTANS I RUMMET.
LEDAREN SLÅR PÅ EN HAND- TRUMMA OCH BARN ETT FÅR KOMMA TILLBAKA IN I RUMMET OCH BÖRJA LETA EFTER DET GÖMDA FÖREMÅLET.
NÄR BARNET NÄRMAR SIG FÖRE- MÅLET LJUDER TRUMMAN HÖGRA, MEN NÄR DET GÅR BORT FRÅN FÖREMÅLET TYSTNAR TRUMMAN.
BARNET SKA FÖRSÖKA ATT LYSSNA SIG TILL GÖMSTÄLLET OCH FÖRSÖKA HITTA FÖREMÅLET SOM ÄR GÖMT.

SEDAN FÅR TVÅ NYA BARN GÖMMA RESPEKTIVE LETA.

RÅTTFAMILJERNA

ETT BARN SITTER I MITTEN AV RUMMET OCH LÅTSAS VARA KATT. RESTEN AV BARNEN DELAS UPP I TRE LIKA STORA GRUPPER. EN GRUPP ÄR SMYG -RÅTTOR, EN ÄR GÅ -RÅTTOR OCH EN ÄR SPRING -RÅTTOR.  DE OLIKA GRUPPERNA HAR ETT VARSITT BO I RUMMET. LEDAREN ANVÄNDER SIG AV TE. X.  EN TAMBURIN.
NÄR LEDAREN SPELAR TYST SKA SMYG- RÅTTORNA SMYGA UT UR SITT BO. NÄR HAN SPELAR GÅ- TAKT ÄR DET  GÅ - RÅTTORNAS TUR OCH NÄR HAN SPELAR SPRING -TAKT ÄR DET SPRING -RÅTTORNAS TUR.
NÄR EN RÅTTFAMILJ ÄR UTE OCH SPRINGER DÅ SLÅR LEDAREN PLÖTSLIGT ETT HÅRT SLAG PÅ TAMBURINEN, DÅ VAKNAR KATTEN, OCH HAN FÖRSÖKER TA SÅ MÅNGA RÅTTOR SOM MÖJLIGT MEDAN DE SKYNDAR SIG TILL SITT BO.
LEKEN SLUTAR NÄR DET ÄR EN RÅTTA KVAR, DEN FÅR DÅ VARA KATT I NÄSTA OMGÅNG.

HUR MÅNGA SLAG PÅ TRUMMAN?

ALLA BARNEN FÅR EN VARSIN LAPP, PÅ DENNAS TÅR SKRIVET ETT TAL MELLAN 1 -10. EN OCH EN FÅR NU KOMMA FRAM OCH SLÅ LIKA MÅNGA SLAG PÅ TRUMMAN SOM DET STÅR PÅ LAPPEN.
FÖR DE YNGRE KAN MAN ANVÄNDA SIG AV EN TÄRNING.

HÄMTA KLOSSEN

LEDAREN VISAR KLOSSAR AV OLIKA FORMAT OCH STORLEK, BARNEN FÅR OCKSÅ KÄNNA PÅ KLOSSARNA. KLOSSARNA LÄGGS I EN HÖG PÅ GOLVET.
ETT BARN FÅR EN BINDEL FÖR ÖGONEN, OCH EN UPPGIFT: T. EX. HÄMTA DEN AVLÅNGA KLOSSEN ELLER DEN RUNDA KLOSSEN. NÄR BARNET HÄMTAT EN KLOSS SÅ FÅR HAN TITTA OM HAN TAGIT RÄTT ELLER EJ. 
SEN ÄR DET NÄSTAS TUR ATT FÖRSÖKA

 

FYRA OLIKA BILDLEKAR

VYKORTSLEKEN.

MAN BEHÖVER LIKA ANTAL VYKORT SOM BARN SOM SKA VARA MED I LEKEN. VYKORTEN DELAS I TVÅ DELAR, ENA HALVAN FRÅN VARJE KORT GÖMS PÅ OLIKA STÄLLEN I RUMMET. DEN ANDRA HALVAN DELAS UT TILL BARNEN.
VARJE BARN SKA NU HITTA SIN ANDRA HALVA AV VYKORTET OCH NÄR HAN TROR SIG HA FUNNIT DET VISA UPP DET FÖR LEDAREN. ÄR DET RÄTT FÅR BARNET SÄTTA SIG PÅ GOLVET ANNARS FÅR DE LETA VIDARE.

LETA PARET

TILL DEN HÄR LEKEN BEHÖVS DET HALVA ANTALET KORT SOM BARN SOM SKALL VAR MED I LEKEN.
LEDAREN DELAR VYKORTEN I TVÅ DELAR OCH DELAR ET DEM BLAND BARNEN. PÅ GIVEN SIGNAL SKALL NU BARNEN FÖRSÖKA HITTA SIN HALVA.
NÄR DE HAR HITTAT DEN SÄTTER DE SIG NED.

PUSSLA IHOP EN BILD

BARNEN DELAS I TVÅ LAG. LEDAREN HAR PÅ FÖRHAND KLIPPT SÖNDER TVÅ LIKADANA BILDER.
LAGEN SKALL NU SÅ FORT SOM MÖJLIGT PUSSLA IHOP BILDERNA.
FÖRSTA LAGET VINNER.

VYKORTSLEK 2

LEDAREN KLIPPER VYKORT I TVÅ DELAR. ALLA VYKORTS - DELARNA PLACERAS UT I RUMMET. BARNEN SKA NU FÖRSÖKA PARA IHOP SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT.
DEN SOM HAR FLEST KORT VINNER.

 

Start | Aktiviteter för Skogen | Experiment | Hopprepsramsor | Mobil pedagogik | Hoppa Twist | Konflikthantering | Massagesaga | Utomhusspel | Utelekar | Recept | Rörelsesaga, Trollet Stompe | Musik och rytmik | I skog och mark | Innelekar | Mattesagor  

Webbplatsen uppdaterades 13-10-21