Utelekar

13-10-22

 Start

Farbror Lejon

Farbror Lejon står i ena ändan av en förutbestämd plan, övriga barn står på motsatta sidan, de ropar:

- Hur mycket är klockan Farbror Lejon?
Och får då till svar antingen
1. Ett klockslag ex. "fem" - de andra får då gå fem steg fram och de kan
inte bli kullade.
Eller
2. "Lunchdags" - då skall alla försöka ta sig över till andra sidan utan att
bli kullade av Farbror Lejon.

Nästa omgång hjälper kullade till som kullare.

Under hökens vingar

En elev är ”höken” och står mitt i lekområdet, vänd bort ifrån alla de andra deltagarna som står bredvid varandra på lekområdets ena kant.

Höken ropar:
Under hökens vingar kom!
Alla svarar:
Vilken färg?
Höken svarar:
Gul. (höken svarar vilken färg som han/hon vill)
Alla de som har något gult på sig får fritt gå över till lekområdets andra kant. De har fri övergång. Övriga kan bli tagna och jagas av höken.

Tagna hjälper höken nästa gång, att ropa och att ta.

Tåget är försenat

Alla barn utom ett står på en linje. De ska ta sig över till andra sidan och förbi ett barn som står i mitten.

Barnet som står i mitten säger:
Tåget är försenat”.
De andra svarar:
”Hur många minuter?”,
Barnet i mitten svarar t ex:
 ”10 minuter”.
Så blundar hon/han och räknar till 10 och under tiden ska alla andra försöka ta sig så långt de hinner mot andra sidan.
MEN om han/hon i mitten ser någon röra sig, när hon/han slår upp ögonen efter räknandet, får de gå tillbaka till där de började.

Den som kommer över till andra sidan först får vara i mitten nästa gång.
 

Ormen

Alla barnen står i en lång rad och håller fast i varandras axlar.

Den långa raden med barn är en orm där förste man är huvud och siste man är stjärt.
Leken går ut på att huvudet ska fånga stjärten.
Ormkroppen, de övriga, måste hålla fast i varandra så att ormen inte spricker.
När huvudet har fångat stjärten ställer sig den som var huvud sist.
Så håller man på, tills alla har varit både huvud och stjärt.

En annan variant på leken är att dela upp deltagarna i flera ormar. Ormarna
ska nu inte jaga sin egen utan motståndarnas svansar.
 

Färgröra

Deltagarna bildar en tät väl sammanhållen klunga, annars är det svårt att genomföra leken.  
    
Alla uppmanas att sträcka ut höger hand och ta i något blått och inte släppa taget, därefter sträcka ut vänster hand och ta i något rött.    Utan att släppa taget om det blåa och röda, sätt en fot på något grönt.
Alla i gruppen hjälps åt.          Det är tillåtet att röra sig, hoppa runt och ändra ställning och ingen får släppa taget.

Om inte gruppen redan har trillat, så är sista uppmaningen: "Använd stjärten och vidrör något gult!

Kattsmyg

Rita en lång linje i grus eller på asfalt. Ställ alla barn, kattungar bakom linjen.

Kattfar eller kattmor ställer sig en bit ifrån linjen, med ryggen mot gruppen, och ropar:
Mjau!
På den signalen börjar alla kattungar smyga framåt.
Så ropar kattfar eller kattmor:
"Alla kattungar i fara", och vänder sig om.
Den som överraskas mitt i en rörelse får gå till startlinjen och börja smyga därifrån igen.

Den kattunge som når först fram till kattmor eller kattfar, får stå nästa gång.

Är du vaken farbror Björn?

En av deltagarna utses till björn och ställer sig cirka 15 meter längre bort bakom ett träd eller runt hörnet.
De övriga deltagarna är i sitt bo.
De går hand i hand närmre och närmre björnen.
Hela tiden säger de:
"Är du vaken farbror Björn?"
Ett, tu, tre rusar björnen fram med ett:
"tittut eller ett bruuuum" och försöker samtidigt kulla så många som möjligt.
Deltagarna ska då springa tillbaka till sitt bo så snabbt de kan.
De som blir kullade blir björnar och hjälper farbror Björn att kulla nästa gång.

Så fortsätter leken tills alla är kullade.
 

KOM ALLA MINA KYCKLINGAR

Kycklingarna bor på ena sidan av planen och hönan bor på motsatta sidan. Räven bor i mitten av planen.            Hönan ropar:
Kom alla mina kycklingar!
Kycklingarna svarar:
Vi törs inte !
Hönan: Kom ändå.                       Kycklingarna springer mot hönans bo och räven försöker kulla så många som möjligt. Kullade kycklingar blir rävar. Hönan byter till det tomma boet. Leken fortsätter tills alla är tagna.  Sen kan man utse en ny räv och höna.

KRYPA MELLAN BENEN

Det här är också en lek som man kan ha som stafett. Man ställer upp deltagarna i två led. Cirka två meter mellan leden med benen isär som en tunnel.
Meningen är nu att den förste ska krypa mellan benen och ställa sig sist i ledet. Sedan är det nästas tur och så vidare.
vinner GÖR FÖRSTÅS DET LAGET SOM ÄR FÖRST TILL UTGÅNGSLÄGET.

HINKSTAFETT

TILL DEN HÄR LEKEN BEHÖVS FYRA HINKAR MED HANDTAG OCH TVÅ STAFETTLAG.

MÄRK UT EN STRÄCKA SOM ÄR LÄMPLIG MED KONER.

FÖRSTE MAN STOPPAR FÖTTERNA I HINKEN TAR TAG I HANDTAGEN  OCH RUNDAR KONEN OCH TILLBAKA, DÅ DET ÄR NÄSTE MANS TUR ATT STOPPA FÖTTERNA I HINKEN OCH GÅ.

PEPPARKAKSKULL

Alla ställer sig två och två armkrok och håller den lediga armen i midjan, förutom två personer, Kullaren och pepparkakan. KULLAREN JAGAR PEPPARKAKAN MEN PEPPARKAKAN KAN rädda sig genom att kroka tag i någons arm, då måste den andra ur paret snabbt springa iväg.
nÄR KULLAREN LYCKAS KULLA PEPPARKAKAN BLIR PEPPARKAKAN NY KULLARE - OCH KULLAREN BLIR PEPPARKAKA  SOM DEN NYA KULLAREN SKA FÅNGA

Tomtesmyg
 börja med att MARKERA TVÅ LINJER  ungefär tio meter från VARANDRA.
Välj sedan en tomte.
Tomten ställer sig med ansiktet BORT PÅ DEN ENA LINJEN.
ÖVRiGa ställer sig bakom  DEN ANDRA linjen.
tOMTEN ROPAR UT VILKA STEG SOM SKA TAS OCH RÄKNAR TILL TIO. Medan tomten räknar rör sig alla framåt med T EX tomtesteg.
Men när den som räkna vänder sig om gäller det att stå still!
Den som fortfarande rör sig när tomten vänder sig om får gå tillbaka till startlinjen och börja om.
Den deltagare som först kommer fram till tomten får vara tomte nästa gång.

De olika stegen som man kan välja som tomte:
Tomtesteg: Sätt hälen mot andra fotens tå. Sedan går du med smygande tomtesteg, så stegen blir lika långa som fötterna.
Myrsteg: De minst möjliga stegen du kan göra.
Människosteg: Vanliga steg som du brukar gå.
Jättesteg: Så långa steg du kan ta utan att hoppa fram.
JÄMFOTASTEG: HOPPA JÄMFOTA FRAMÅT.

 

                            Start | Aktiviteter för Skogen | Experiment | Hopprepsramsor | Mobil pedagogik | Hoppa Twist | Konflikthantering | Massagesaga | Utomhusspel | Utelekar | Recept | Rörelsesaga, Trollet Stompe | Musik och rytmik | I skog och mark | Innelekar | Mattesagor

 Webbplatsen uppdaterades 13-10-22