Utomhusspel

13-10-22

 Start

Här presenteras några spel  och lekar man kan spela ute - på gården, stranden eller i sanden.
Luffarschack   Kalaha
Kulspel, flera olika
Hoppa hage, flera olika

Luffarschack, tre i rad
Två spelare

Förberedelser: rita en stor kvadrat och dela den i nio små kvadrater.
Använd två sorters pjäser t, ex  3 stenar och 3 pinnar. Ola om vem som börjar lägga ut först. Nu gäller det att få tre pjäser i rad. När man lagt ut alla kan man flytta dem som redan ligger.

Först med tre i rad vinner.
Byt svårighetsgrad: En större ruta med 25 små rutor - fem i rad. Använd fler pjäser.

 


 

   

 

 
   

 

 
   

 

 

Kalaha
Två spelare
Förberedelser: man behöver 36 stenar, snäckor eller kottar.
Gräv tolv hål i två parallella rader. På båda kortändorna görs två större hål.

Sitt mitt emot varandra. Spelet ska spelas motsols.
Lägg tre stenar i varje grop.

Raden med gropar närmast spelaren är dennes hemmarad. Det större hålet till höger
är hemmagrop och spelet går ut på att få så många bönor som möjligt i den.

Spela så här:
Den spelare som börjar tar upp alla bönor ur en grop i hemmaraden och flyttar dem åt
höger genom att lägga en böna i varje grop och en i den egna hemma-gropen om den passeras.

Läggs sista bönan i hemmagropen får spelaren ett omspel, annars är det motspelarens tur.

Läggs sista bönan i en tom grop i hemmaraden får spelaren alla bönor i motspelarens
motstående grop, men inget omspel.

Om det finns så många bönor i en grop att spelaren kommer förbi motspelarens
hemmagrop läggs ingen böna där.

Spelet är slut när någons hemmarad är tom. Räkna antalet bönor i hemmagroparna.
Kalaha kallas ibland för Khala eller Mancala. Namnen har sitt ursprung
i det arabiska ordet naqala som betyder ”att flytta”.
Det sägs att det på en del platser i Afrika används vackert snidade trä-
spel och istället för bönor eller stenar spelar man med diamanter ...

Man kan också använda en 12-pack äggkartong, två
grunda burkar och 36 torkade röda bönor.

Original regler kommer från NCM & Nämnaren

Spela kula
Öva din pricksäkerhet - Alla som vill vara med satsar lika många kulor var.
Några olika varianter är:

Långkrock
Förberedelser: Man lägger en del av de satsade kulorna antingen utspridda eller på rad i en cirkel.
 Rita ett streck ett par meter därifrån där man står och kastar.
 Man ska försöka krocka kulorna så att de rullar ur cirkeln. De kulor som efter krock ligger utanför cirkeln har man vunnit. Missar man helt eller krockar men kulorna stannar kvar inne i ringen, har man förlorat sin kula till potten. Om ens egen kula rullar utanför ringen, får man kasta från den plats där den hamnade.

Lådis
Antal deltagare: 2-8.
Bäst med plant underlag. Förberedelser: En kartong ställs på marken med öppningen mot spelarna. En djup kartong gör spelet  lättare. Rita ett streck på ca tre meters avstånd där spelarna ska stå.

 Spelet går ut på att precisionsskjuta kulorna mot kartongen. Kulorna ska stanna i kartongen.  Bestäm turordning. När det är dags ska man putta, skjuta eller rulla iväg din prickare mot kartongen och försöka få den att stanna inne i den. Det är inte godkänt om kulan studsar mot bakre väggen i kartongen och ut igen - den måste bli liggande inne i kartongen. Vi spelar på så sätt att alla misslyckadekulor ligger kvar. Varje gång när någon lyckas får denne plocka åt sig fem valfria av kulorna som ligger på marken. Finns där inte fem får man nöja sig med det antal som finns just då.

Grop
Förberedelser: Gräv en liten grop, dra ett litet streck i marken en bit bort
och rulla kulan mot gropen.
Den som hamnar närmast får börja putta. Om kulan rullar i är det bara att fortsätta med nästa. Vid miss tar den över vars kula kom näst närmast. Det finns två varianter för vinst. Antingen vinner puttaren de kulor som går i. Eller också vinner den som puttar i sista kulan rubbet.

Studs
Antal deltagare: 3-12. Förberedelser: Rita upp ett streck ungefär 2-3
meter bort från en vägg eller mur
Spelet går ut på att försöka pricka en speciell målkula via studs mot en vägg. . Bestäm turordningen. Vi placerar sedan ut ”målkulan”. Sedan kastar varje spelare en kula åtgången. Den måste först träffa väggen och sedan träffa målkulan. Missar man låter man kulan ligga kvar där den hamnar. Träffar man målkulan (efter studsen mot väggen) vinner man alla kulor som kastats dittills och ligger på marken.

Tredje gången
Antal deltagare: 3-10. Förberedelser: Gräv en ganska djup grop och 15-20 centimeter i diameter och rita ett streck där man står och kastar minst 3 meter från gropen.
Spelet går ut på att vara först med att träffa i en grop med tre av sina kulor.  Bestäm turordningen. Kasta! Oavsett om du missar eller träffar i gropen ska kulan ligga kvar där den hamnade. Den förste som träffar i gropen för tredje gången har segrat och vinner alla de kulor som inte träffade utanligger på marken. De kulor som hamnade i gropen återgår istället till sina ägare.

Pyramid
Förberedelser: Man lägger en pyramid bestående av minst tre kulor som en bas och en på topp.
Rita ett streck ett par meter därifrån där man står och kastar.
 Den som ställer upp pyramiden vinner alla kulor som missar. Den som träffar vinner kulorna i pyramiden och tar över den. En del kör med fem- eller tio- eller ännu fler kulors pyramid, det påstås att sådana med flera hundra kulor har förekommit. Ju större pyramid desto längre kastavstånd. På vissa håll ska pyramiden ovillkorligen ställas upp med bredsidan mot kastaren.
 

Hoppa hage

Sotarhage
Rita en hage med 10  rutor och två en halvmånar, som bilden visar. Skaffa en tursten att kasta med.

Du börjar i ringen längst ner. Kasta stenen i ruta 1. Hoppa över denna ruta och hoppa på ett ben i ruta 2 och 3, sätt ned båda fötterna samtidigt i ruta 4 och 5, fortsätt på ett ben i ruta 6, sätt ned båda fötterna samtidigt i ruta 7 och 8 och ett ben i ruta 9. Hoppa jämfota in i halvmånen och vänd helt om. Hoppa likadant tillbaka och ta upp din sten. Nästa omgång kastar du din sten i ruta 2, hoppar över denna ruta och tar upp stenen på tillbakavägen.
Om du gör fel, sätter ner båda fötterna i en ruta, trampar på strecken eller kastar din sten i fel ruta eller på ett streck är det nästa persons tur att hoppa. Den som blir först färdig med alla rutorna har vunnit.

 

 

5

 

 

2

 

6

 

3

 

 

9

 

     4

 

7

 

 

1

 

8

Kvadraten

Denna hage kan man hoppa med eller utan sten. Man hoppar alla rutor i nummerordning från 1 till 9 och sedan baklänges tillbaka. I ruta 4 får du göra en paus. Första omgången hopp, hoppar du på höger ben. I andra omgången på vänster ben och i tredje hoppar du jämfota

 

Klotshage
Rita upp hagen på marken.
Ola för startordningen.
Det gäller att fösa stenen framför sig med foten i ruta efter ruta.
Du startar i ruta 1. Kommer inte stenen i rätt ruta eller om stenen hamnar på en linje får nästa fortsätta. Man får stanna i den ruta man klarade sist.
När man klarat alla rutor får man göra ett kors i valfri ruta. Ingen får hoppa i denna ruta.
 

 

3

 

  4

 

2

 

5


1

 

6

Start | Aktiviteter för Skogen | Experiment | Hopprepsramsor | Mobil pedagogik | Hoppa Twist | Konflikthantering | Massagesaga | Utomhusspel | Utelekar | Recept | Rörelsesaga, Trollet Stompe | Musik och rytmik | I skog och mark | Innelekar | Mattesagor

Webbplatsen uppdaterades 13-10-22