Konflikthantering

13-10-21

Start

 

Här finns lekar som tränar gruppkänsla,  SAMARBETE, uppmärksamhet, samhörighet och empati samtidigt som man lär känna varandra. Bra lekar  som OCKSÅ FÖREBYGGER konflikter I BARNGRUPPEN .

  Förskolan skall sträva efter att varje barn

  •  känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar,

  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka
     sin  situation,

  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö,

  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom
    att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

         Lutande tornet i Pisa

Man börjar med att lägga tre tändstickor i en triangel på bordet.
Sedan ska alla i tur och ordning lägga en tändsticka på triangeln. Den som lägger den sista tändstickan, d.v.s. då tornet rasar har förlorat.

DE ALLRA MINSTA KAN ANVÄNDA KAPLASTAVAR ISTÄLLET.

POMPERIPOSSA

FÖR DEN HÄR LEKEN BEHÖVS EN FILT OCH EN KÄPP EL. DYLIKT.

ALLA SPRINGER OMKRING HULLER OM BULLER PÅ GOLVET. DÅ KOMMER HÄXAN!
HON SLÅR SIN KÄPP I GOLVET ETT PAR GÅNGER DÅ SKA BARNEN KRYPA IHOP PÅ KNÄ PÅ GOLVET OCH INTE TITTA. HÄXAN SLÄNGER SEN SIN FILT ÖVER NÅGOT AV BARNEN. HÄXAN SÄGER:
POMPERIPOSSA, POMPERIPOSSA, VEM HAR JAG GÖMT UNDER MIN MOSSA?
DÅ FÅR ALLA TITTA OCH GISSA VEM SOM LIGGER UNDER FILTEN.

TURAS OM ATT VARA HÄXA

Djurleken

Alla utom en sätter sig i en ring. En lägger sig i mitten av ringen och säger namnet på ett djur. Sedan ska någon av dem som sitter i ringen härma ett sådant djur. Den i mitten ska då försöka lista ut vem det är som härmar.

STACKARS LILLA KISSE

En är katt i mitten av ringen. Han ska nu krypa fram till någon i ringen och jama klagande tre gånger. Personen svarar med att säga "stackars lilla kisse" tre gånger full av medlidande. Skrattar han blir det han som blir kisse nästa gång.

Följa John

En deltagare utses till John. De andra deltagarna ställer sig på led efter John. Nu ska de andra deltagarna följa John och göra exakt som han gör, t ex gå på knän, hoppa, krypa under en stol, sjunga en sång etc. När John kommit tillbaka till den plats han började får näste man i ledet vara John.

 

VEM KNACKAR PÅ MIN DÖRR?

BARNEN SITTER I EN RING, EN STOL STÅR I MITTEN. LEDAREN VÄLJER UT ETT BARN (A) SOM FÅR SITTA PÅ STOLEN OCH BLUNDA. ETT ANNAT BARN (B) FÅR GÅ FRAM TILL A OCK KNACKA PÅ DENNES RYGG.
- VEM KNACKAR PÅ MIN DÖRR? FRÅGAR A.
- DET ÄR JU BARA JAG SOM KNACKAR PÅ DIN DÖRR, SÄGER B.
DET GÄLLER NU FÖR A ATT GISSA VEM
B ÄR.

TVÅ BLINDBOCKSLEKAR

BLINDBOCKEN I KNÄT

EN AV DELTAGARNA UTSES TILL BLINDBOCK, DE ÖVRIGA SÄTTER SIG PÅ GOLVET. NÄR BLIND- BOCKEN FÅTT PÅ SIG BINDELN BYTER ALLA  PLATSER SÅ ATT BLINDBOCKEN INTA VET HUR DELTAGARNA SITTER. SITT SÅ ATT BLINDBOCKEN KAN SÄTTA SIG I KNÄT.
NÄR HAN VALT NÅGON ATT SÄTTA SIG I KNÄT HOS SÄGER HAN:
SÄG BU!
DEN ANDRE SÄGER :
BU!
NU SKA BLINDBOCKEN GISSA VEM HAN SITTER HOS, KAN HAN INTE FÅR HAN TVÅ CHANSER TILL, DÅ DEN HAN SITTER HOS FÅR SÄGA "BU". KLARAR INTE BLINDBOCKEN ATT GISSA RÄTT DÅ HELLER FÅR HAN FORTSÄTTA TILL NÄSTA KNÄ. GISSAR HAN DÄREMOT RÄTT, SÅ FÅR BLINDBOCKEN OCH DEN HAN SITTER HOS BYTA ROLLER.

BLINDBOCK MED DJURLJUD

EN AV DELTAGARNA UTSES TILL BLINDBOCK, DE ÖVRIGA BILDAR EN RING OCH GÅR SAKTA RUNT HONOM. NÄR BLINDBOCKEN ROPAR:
STOPP!
STANNAR ALLA OCH BLINDBOCKEN PEKAR PÅ EN AV DEM I RINGEN. DENNE SKA GÅ IN TILL BLINDBOCKEN, TA HONOM I HAND OCH BLINDBOCKEN BESTÄMMER ETT DJURLÄTE  SOM HAN/HON SKA  HÄRMA GENOM ATT SÄGA:
LÅT SOM EN GRIS, T EX.
NU SKA BLINDBOCKEN MED HJÄLP AV LÄTET GISSA VEM HAN HÅLLER I HANDEN. KAN HAN DET BYTER DE PLATS. KAN HAN INTE SÅ FORTSÄTTER RINGEN ATT GÅ RUNT OCH HAN FÅR EN NY CHANS TILLS HAN GISSAR RÄTT.

 

VEM FATTAS?

ALLA BARN SITTER I EN RING. ETT BARN (A) FÅR GÅ UT UR RUMMET, OCH ETT ANNAT BARN (B) FÅR GÖMMA SIG ELLER GÅ TILL ETT ANNAT RUM. BARN A FÅR KOMMA IN OCH HAN SKA NU GISSA VEM SOM FATTAS. 

 

BYTA TRÖJA

ALLA SITTER I RING PÅ GOLVET. EN GÅR UT UR RUMMET ELLER FÅR BLUNDA ORDENTLIGT. TVÅ BARN BYTER TRÖJA MED VARANDRA.
NU GÄLLER DET FÖR BARNET SOM GICK UT ATT GISSA VILKA  2 BARN SOM HAR BYTT TRÖJA.

TURAS OM ATT GÅ UT.

Blindloppet

Leken kräver cirka 10–30 deltagare. Deltagarna står i två led och en av dem ställer upp i ena änden av ”rännan” för att blundande springa mellan leden. De som står i leden på varje sida håller ut händerna så att den blinde inte springer vilse/ur kurs.

BYTA PLATS

Alla sitter ner. En börjar med att säga ”Min plats var bra men……..plats var bättre”.
Sedan byter dessa plats och den som blev nämnd fortsätter.

 

Förstenad 

Utse en kullare.
På en given signal börjar kullaren jaga de andra, Den som blir kullad blir förstenad och måste ställa sig bredbent och vänta utan att röra sig.
För att befria någon som är kullad måste en av de som ännu är fria krypa mellan hans ben. (Eller kramas eller befria på något annat sätt som man kommer överens om). Målet för kullaren är att förstena alla. Lyckas han med det utser man en ny kullare. Tröttnar kullaren kan till exempel den som stått förstenad längst bli ny kullare.

Ormen

Alla barnen står i en lång rad och håller fast i varandras axlar. Den långa raden med barn är en orm där förste man är huvud och siste man är stjärt. Leken går ut på att huvudet ska fånga stjärten. Ormkroppen, de övriga, måste hålla fast i varandra så att ormen inte spricker. När huvudet har fångat stjärten ställer sig den som var huvud sist. Så håller man på, tills alla har varit både huvud och stjärt.

En annan variant på leken är att dela upp deltagarna i flera ormar. Ormarna ska nu inte jaga sin egen utan motståndarnas svansar.

Tomtesmyg

Leken går ut på att från en viss linje förflytta sig fram emot en kamrat varje gång denne med ryggen åt kamraterna räknar t ex till fem, eller säger ordet ”tomtesmyg” tydligt och lugnt. Vid fem (eller motsvarande) vänder sig den som räknat om och då gäller det för de ”framryckande” att stå absolut stilla, annars får deltagaren Börja om från början igen.
När någon lyckats ta sig fram till den räknande (eller till en viss linje) och dunkar denne i ryggen börjar leken om igen.
Denna gång med ”dunkaren” som räknare och de övriga deltagarna på utgångslinjen.

FLÄTAN

Alla står hand i hand i ring och gungar händerna fram och tillbaka till följande ramsa.
 ”Nu ska vi fläta en riktig fläta, vem ska vi fläta i flätan in?” en får säga sitt namn och samtidigt släpper han händerna för att lägga armarna i kors innan han fattar tag igen.
Så pågår det tills alla har sagt sitt namn. Då börjar alla lösa upp flätan genom att krypa under sin arm tills alla står med ryggen in mot mitten. Sen säger man
 ”Nu har vi flätat en riktig fläta, nu har vi flätat alla in”.

DET HÄR ÄR MIN VÄN


Alla står i en ring och håller varandras händer. Var och en frågar vad kamraten heter på vänster sida
om en. En börjar med att presentera sin kamrat. ”Det här är min vän….”. När man säger sin kamrats
namn lyfter man kamratens hand upp i luften. Leken slutar när alla händer är uppe i luften.

KASTA BOLL

Stå i en ring. Ledaren i mitten. Ledaren kastar en boll till någon som får säga sitt namn. Alla säger sedan namnet högt och försöker komma ihåg det.
Låt alla få bollen och säga sitt namn. Prova sedan att kasta bollen runt och de andra deltagarna säger namnet på den som fått bollen.

       Befria din kompis

Varje barn har en ärtpåse på huvudet och alla får gå, springa runt, framåt, bakåt eller krypa på alla fyra.
Om man tappar sin ärtpåse, blir man förstenad, en kompis som fortfarande har sin ärtpåse på huvudet kan befria genom att plocka upp ärtpåsen från golvet och lägga tillbaka den på kompisens huvud.

Korv med bröd

Någon eller några är kullare.

När du blir kullad ställer du dig med händerna i midjan och ropar: ”VARM KORV”. Du blir befriad när två kompisar krokar in i dina armar och blir ditt ”korvbröd”.

Byt kullare efter en stund.

                   Häxan

Häxan jagar de andra, och alla som hon vidrör blir förstenade, och måste stå orörliga.
De förstenade kan emellertid befrias om någon av de andra berör dem.
 

 

Start | Aktiviteter för Skogen | Experiment | Hopprepsramsor | Mobil pedagogik | Hoppa Twist | Konflikthantering | Massagesaga | Utomhusspel | Utelekar | Recept | Rörelsesaga, Trollet Stompe | Musik och rytmik | I skog och mark | Innelekar | Mattesagor  

Webbplatsen uppdaterades 13-10-21