Mobil pedagogik

13-10-22

 Start

 

För att det pedagogiska arbetet ska fungera utomhus krävs det många gånger att man tänker om,  t.ex. hur de olika delarna av läroplanen ska kunnas omsättas ute i naturen. Vi som pedagoger får tänka till lite extra. Här kommer det att finnas idéer som mitt arbetslag har använt sig av.
Grundtanken är att allt man kan göra inne kan man göra ute!
Mycket av det material som används måste vara laminerat då det måste tåla en viss grad av väta.

Mat och rörelseglädje heter ett material ifrån Örebro läns landsting som man kan ladda ner.

Hos NCFF - Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom  , Örebro universitet finns också material som kan inspirera till olika aktiviteter.

Memory

Laminera memorybilderna och gör hål i den ena halvan utav paren.
Sätt fast en gummisnodd i dem med hål och sätt upp dem i träd och buskar  i området där ni är.
Dela ut den andra bilden till barnet som sedan letar efter den andra i de träd och buskar där ni satt fast dem. När barnet har hittat ett par får det en ny bild att leta efter.

Så låter djuren
 
Laminera flera olika djurbilder (2 av varje).
Dela ut dem bland barnen som ska låta som "sitt djur" och  sedan leta efter en kompis som låter likadant. När paret är färdig får det nya bilder och leken kan fortsätta till barnen tröttnar.

Vi gjorde det här i hällregn och det var ingen som la märke  till att det regnade!
 

Tips på olika Memoryteman:

  • Bildpar

  •  Sammansatta ord

  • Däggdjur - unge

  • Rimpar

  • Stor bokstav - liten bokstav (med bild eller utan)

  • Bild -begynnelsebokstav

  • Bild - ord

  • Träd- löv/barr

  • Bild -siffra

  • Motsatsbilder t.ex liten -stor

Skogsreflexen finns det Naturmemory att skriva ut, de har också länkar till olika bildbanker.
På 
Lektion.se kan man hitta många olika slags ABC böcker och bokstavsbilder. Välj att skriva ut fler ark per sida så du får ett bra format på korten.
 
Unga Fakta har också flera olika memoryn man kan skriva ut.

                                                  Matematik - siffror - geometri               30/3-11

Med inplastade siffror 1-12, 1-20 eller lika många som ni är i gruppen, dubbla och enkla uppsättningar kan man skapa många aktiviteter. Har man dessutom de olika geometriska formerna (inplastade) så är det ännu bättre.
Alla lekar kan givetvis också användas som aktivitet på den egna förskolegården.

Rörelselek 1
Material: två tärningar och en uppsättning kort 1-12.
Barnen står i ring,. Uppmana dem att tänka ut någon aktivitet. Det första berättar vad ni ska göra och kastar tärningarna, tar kortet med samma siffra. Gör aktiviteten så många gånger som siffran anger och fortsätt med nästa barn.

Rörelselek 2
Material: två tärningar och en uppsättning kort 1-12 med olika rörelseaktiviteter på baksidan .
Barnen står i ring, lägg ut siffrorna i ringen med siffrorna upp. Barnen kastar tärningarna i tur och ordning, tar kortet med rätt siffra och man gör aktiviteten på som står på baksidan av kortet.

Ordningsföljd 1
Material: En uppsättning kort lika många som antalet barn.
Barnen får varsitt kort och ska sen försöka själva att ställa sig i nummerordning.

Ordningsföljd 2
Material: En uppsättning kort lika många som antalet barn + ett till pedagogen.
Barnen får varsitt kort. Pedagogen lägger det första kortet på en tänkt rad och ber sen barnet ifråga att lägga ut sitt kort. Om pedagogen har lagt en femma och barnet har en sjua säger pedagogen till barnet: "Din sjua är högre (mer värd)  än min femma." Alltså ska barnet lägga sin sjua efter pedagogens femma. Nästa barn kanske har tvåan och får då uppmaningen att " din tvåa är lägre (mindre värd) och ska då läggas ut före pedagogens femma.  För att göra det enklare kan man använda sig av prepositionerna före, efter och emellan.
Så fortsätter det tills alla barn lagt sin siffra. 

Leta lika
Material: Två uppsättningar 1-12 el 1-20 beroende på hur många barn som deltar.

Pedagogen har i förväg gömt den ena uppsättningen i ett begränsat område i skogen. Barnen får varsin siffra och ska sen leta efter dubbletten. När alla kommit tillbaka med två lika kort delar du ut en ny siffra med uppmaningen att den ska gömmas. Sen kommer barnen tillbaka efter en ny siffra att leta efter. Kan lekas så länge barnen tycker det är kul.
Det går ju också att använda vilket memory som helst.

Hämta lika antal
Material: Två uppsättningar 1-12.
Barnet får ett kort och ska sen hämta lika många, kottar, stenar, löv mm som siffran anger. När barnet kommer tillbaka kan det få ett nytt kort med ny uppmaning.

När barnen känner sig färdiga med samlandet kan man leka Brasses lek- 4 föremål- 1 ska bort, vilken? Här kan barnen associera fritt, ingen har fel.
Man kan också bygga mönster eller följder; en sten- en kotte - ett löv - en pinne - en sten -?  En vuxen börjar och barnen fullföljer.

Leta lika form.
Material: Valfritt antal geometriska former.
Barnen får en varsin form och ska sen leta i skogen efter någon liknande form. När barnet har funnit den kan det få en ny form.

Uppdrag

Formulera olika uppdrag åt barnen!
Uppdragen kan vara
matematiska begrepp - t.ex. leta en pinne lika lång som....,  eller hämta så många stenar som du har tår.
Hitta x många ...........
Prepositioner - t.ex. ställ dig bakom........,
Färger - t.ex. leta en blomma som är........,
Olika strukturer -  t.ex. hitta något som är.......
Gymnastiska övningar - t.ex. hoppa över en................
OSV

Att berätta sagor

Under åren jag arbetat har jag samlat på mig många flanosagor.
För att kunna ta dem med mig uti skogen har jag tillverkat en bärbar flanotavla.
Jag klistrade bordsfilt på en  styv kartongskiva  ca. 25*1,10 cm som kunde vikas ihop till A4- format. På baksidan satte jag bokplast.
Det idealiska vore att ha alla flanobilder laminerade också, men det har jag inte, så det får gå ändå.

Förslag på tema- arbeten:
Vatten, vattnets kretslopp:
vad är vatten, vad kan vi använda det till, vilka behöver det, vilka egenskaper har det?  Låt barnen formulera sina egna tankar om och kring vatten.
Vad har skogen och växterna för användningsområden?:
Gör en mindmap tillsammans med barnen och arbeta efter de nyckelorden ni får fram. 
Hållbar utveckling:
miljö, sopsortering - vad hör inte till naturen? Ha med er en soppåse under promenaden
Vad gör djuren?:
På sommaren? På vintern? Forska tillsammans med barnen.

Att rita
går utmärkt om man har en ritskiva med en pappersklämma så att pappret inte flyger sin väg. Med ritskivan i knäet kan man rita det man ser.

Rörelseaktiviteter finns det gott om i skogen.
Träd att klättra och klänga i, stenar att hoppa på, att hoppa emellan, att klättra upp på, nedfallna träd att balansera på, att hoppa över, att krypa under.

Konstruktionslekar går också alldeles utmärkt i skogen. Barnen bygger kojor, gör vindskydd, gräver kanaler och dammar i strandkanten, gör hoppbanor och tillverkar egna leksaker av det som finns tillgängligt.

 

Start | Aktiviteter för Skogen | Experiment | Hopprepsramsor | Mobil pedagogik | Hoppa Twist | Konflikthantering | Massagesaga | Utomhusspel | Utelekar | Recept | Rörelsesaga, Trollet Stompe | Musik och rytmik | I skog och mark | Innelekar | Mattesagor

Webbplatsen uppdaterades 13-10-22