Aktiviteter inne och ute

13-10-21

Start

Aktiviteter ute och inne

Favoriter

Intressen

I skog och mark

Lilla Anna-sagor

Matematiktips

Mer om mig

Mina stubbar

Mineral och
 fossil


Mer om bergarter,  mineral och fossil

Rim och ramsor

Sagor

Sånger

Vill du lära dig mer?

Övriga aktiviteter

 

När fantasin tryter kan det vara bra att kika på denna sida, här har jag samlat lekar, recept, mm.
Att leka ger barn så mycket mer än glädjen av leken.
När man leker är man på topp av sin förmåga.

 Leken ger barnen möjlighet att:

öva sin sociala kompetens
bearbeta  rädsla
öva grundläggande begrepp
utveckla sinnena
lära sig att förstå sammanhang
samordna synen och hörseln
utveckla tankeverksamheten
ge spontanitet
pröva vuxenroller
få  kunskap om tingen
få ett mer avancerat språk m.m m.m…

 bli delaktiga i en lekkultur
 lära sig att förstå regler -ömsesidighet
 lära sig ge och ta instruktioner
 utveckla  samarbetsförmåga
gestalta upplevelser
utveckla  fantasin
bearbeta intryck
befästa kunskap
få önskeuppfyllelse i leken
öva  turtagande
utveckla  motoriken

Så när någon frågar "har ni bara lekt?" - säg NEEJ!

Förskolan skall sträva efter att varje barn

 •  utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
  samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
   

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
   

 •  utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
   

 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar
  och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik,
  dans och drama,
   

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor,
  natur och samhälle påverkar varandra,
   

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt
  kunnande
  om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

   

Aktiviteter för den mobila verksamheten

Tips på Memoryn du kan tillverka själv.

Utelekar,
eller inne där det finns gott om plats

Innelekar

Experiment

Hopprepsramsor för långa och korta rep.

Hoppa Twistband

Recept

Rörelsesaga: Trollet Stompe

Massagesaga

Musik och rytmik

I skog och mark

Konflikthantering, lekar

Utomhusspel

Natursaga med motsatser

 

 

Start | Mer om mig | Aktiviteter inne och ute | Favoritlänkar | Intressen | Lilla Annasagor | Mineral och fossil | Rim och ramsor | S a g o r | S å n g e r | Vill du lära dig mer? | Övriga aktiviteter | Matematiktips | Lpfö98 rev 2011 upplaga 2.pdf | Utbildningsdep. promemoria ang läroplan.pdf

Webbplatsen uppdaterades 13-10-21